WIJ WAKEN OVER UW PRIVACY

Onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden

1. Facturering gebeurt rechtstreeks aan de wederpartij direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. De factuur dient u contant of per pin voldaan te worden.

2. Bij betaling via overschrijving hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen ook indien de zorgverzekeraar dan nog niet aan u heeft vergoed. Wij behouden ons het recht voor om wanneer u in gebreke van betaling blijft incassomaatregelen te nemen. Wij schakelen hiervoor een incassobureau in. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt.

3. De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.

4. U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering.

5. U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

6. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

7. Te laat komen betekent een nieuwe afspraak maken. Tenzij ons werkschema het toelaat, dan proberen wij u alsnog te helpen.

8. Mochten er klachten zijn dan dient u deze allereerst met de behandelende podotherapeut te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen de klachten verder behandeld worden door de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

9. Podotherapeutisch onderzoek volgt na verwijzing van een (huis)arts of specialist of na een screening in het kader van Directe Toegankelijkheid Podotherapie. Na afloop van het onderzoek wordt u geïnformeerd over het behandelplan en ‐doel en de bij behorende kosten. Indien er een hulpmiddel wordt vervaardigd ontvangt u de benodigde instructies bij de aflevering. U dient te alle tijden contact op te nemen met de behandelende podotherapeut indien u problemen ervaart met uw podotherapeutisch hulpmiddel dan wel vragen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van het hulpmiddel heeft.

10. De tarievenlijst van alle behandelingen kunt u terugvinden in onze praktijk.

11. Na het eerste consult en/of aan het einde van de behandeling versturen wij, met uw toestemming, een rapportage naar uw arts/verwijzer. Het motief, de bevindingen, het behandelplan en –doel staan hierin beschreven.

Scroll naar boven