Diabetes millitus

Podotherapie voor
diabetici

Mensen met diabetes hebben een grotere kans op problemen met de voeten en de huid. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier mensen met diabetes vroeg of laat te maken krijgt met voetproblemen.

Voetproblemen bij diabetes

Diabetes mellitus – in de volksmond ook wel ‘suikerziekte’ genoemd – is een chronische ziekte en treft ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Mensen met diabetes kunnen te maken krijgen met een diabetische voet. Niet iedereen met diabetes heeft een diabetische voet. Het hebben van een diabetische voet betekent dat er meer risico gelopen wordt op het krijgen van slecht genezende wonden aan de voeten. Drukplekken of te veel wrijvingen zijn hierbij risicofactoren en moeten daarom altijd voorkomen proberen te worden. De podotherapeut heeft hierbij een centrale rol.

Diabetes screening / Sims classificatie

Per 1 januari 2015 wordt de voetzorg bij diabetes vergoed op basis van zorgprofielen, de zogenaamde Sims classificatie. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die iemand loopt op het krijgen van wonden en het risico op amputatie. Vanaf 1 januari 2015 stelt de podotherapeut via vaste protocollen het zorgprofiel vast en stelt een individueel behandelplan op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt een medisch dossier over de diabetische voetzorg bij.

Vanaf zorgprofiel 2 heeft men recht op vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basisverzekering. De behandelplannen zijn per persoon verschillend en afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

Wij raden het aan om het diabetes voetonderzoek zeker een keer per jaar te laten doen.

Podotherapeutische behandelingen diabetische voet

  • Podotherapeutische zolen zorgen voor een betere drukverdeling onder de voet waardoor de functie van de voeten verbetert en pijnklachten verminderen en/of verdwijnen. het voorkomt overdruk en dus wondvorming.
  • Tijdelijke viltherapie om pijnlijke plekken of wondjes direct te ontlasten en/of te beschermen om erger te voorkomen.
  • Siliconen orthese (=teenstukje) om afwijkende teenstanden te corrigeren en/of ter voorkoming van drukplekken.
  • Adviezen m.b.t. dagelijkse voet- en/of nagelverzorging.
  • Specifieke schoenadviezen voor mensen met diabetes.
  • Wondverzorging

Diabetes patient?

Maak snel een afspraak met onze podotherapeut.

U kan terecht bij onze vestigingen in Bavel, Lage Zwaluwe, Made en Wagenberg

Scroll naar boven